Coraz częściej, gdy mówi się o osiągnięciach firmy nie dotyczy to tylko aspektów wysokich wyników sprzedaży, liczby wygranych przetargów czy stopnia rozpoznawalności marki. To też wkład wszystkich pracowników w sukces danego przedsiębiorstwa. 

W praktyce oznacza to, że jakikolwiek biznes czy organizacja zależna jest od materialnych, finansowych, ale przede wszystkim ludzkich zasobów. Nawet jeśli firma będzie wyposażona w najnowsze technologie, a pracownicy będą zasypywani różnorodnymi benefitami, nie jest to równoważne z satysfakcjonującą w ich przekonaniu pracą. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji powinno wychodzić poza prawne, ekonomiczne, czy technologiczne regulacje. Wszystko dlatego, że praca z człowiekiem wymaga indywidualnego podejścia. Ważna jest jednoczesna analiza potrzeb, wartości oraz celów pracownika. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami i konsultacjami.

Co oznacza HR?

Można sobie zadać pytanie, czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi? HR ( z języka angielskiego human resources) to pojęcie odnoszące się do szerokiego obszaru. Dotyczy on przede wszystkim kwestii rekrutowania,  planowania, motywowania, rozwoju pracowników oraz tworzenia kultury organizacyjnej firmy. Uwzględnia się to pod względem komunikacji czy reguł zachowań. 

To czym zajmuje się dział HR jest mocno zależne od panującej organizacji w firmie. Należy pamiętać o podstawowym podziale na HR miękki oraz HR twardy.  HR miękki skupia się na bezpośredniej współpracy z pracownikami. To między innymi przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych, układanie planów rozwoju, organizowanie szkoleń odpowiadających zainteresowaniom, umiejętnościom oraz potrzebom danego członka zespołu, a także zarządzanie potencjalnymi konfliktami. Natomiast HR twardy to obszar koncentrujący się na sprawach kadrowych, płacach czy administracji.

Przeczytaj też: Jak wygląda praca w agencji marketingowej?

Na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji?

HR jest strategicznym podejściem do zatrudniania, rozwoju oraz poczucia satysfakcji ludzi pracujących w organizacji. Zawiera w sobie wszelkie decyzje związane z zarządzaniem i działania, które oddziałują na jakość relacji pomiędzy organizacją, a jej pracownikami. Jest to niejako narzędzie umożliwiające utrzymanie równowagi między potrzebami pracownika oraz jego/ jej satysfakcją, a rentownością firmy. Dział HR dzieli się na obszar związany z zarządzaniem, w którego  skład wchodzą:

  • Planowanie – umożliwia najlepsze dopasowanie pomiędzy pracownikami, a ich obowiązkami, z jednoczesnym zapobieganiem przeciążenia pracownika czy nadwyżkami dla firmy. Planowanie skupia się wokół analizy obecnej podaży zasobów ludzkich, prognozowania zapotrzebowania na zasoby ludzkie oraz równoważenia prognozowanego zapotrzebowania na zasoby ludzkie z podażą.
  • Organizowanie –   zapewnia realizację celów organizacji za pomocą tworzenia struktury pracowników, zależności oraz odpowiedzialności.
  • Kierowanie – dotyczy aktywizacji pracowników na różnych poziomach, aby wnieśli oni maksymalny wkład w osiągnięcie celu organizacji. Wykorzystanie maksymalnego potencjału pracownika poprzez ciągłe motywowanie i dowodzenie jest głównym celem tej funkcji.
  • Controlling – po planowaniu, organizowaniu i kierowaniu, wydajność pracownika musi zostać oceniona, weryfikowana i porównywana z celami organizacyjnymi. 

Oprócz tego, dział HR obejmuje również operacyjne funkcje, w których skład wchodzą prowadzenie rekrutacji, analiz, dopasowywania szkoleń, prowadzenia polityki zatrudnienia. Nie można jednak zapominać o bezpośredniej relacji z pracownikami, jaką zajmują się HR’owcy. Są oni odpowiedzialni za przeprowadzanie rozmów i współpracę przy układaniu planów motywacyjnych dla pracowników. Rozwiązują też konflikty i wprowadzają udogodnienia zwiększające poziom odczuwanej satysfakcji zawodowej.

Ze względu na to, że obecnie zarządzanie firmami (jej poszczególnymi działami czy obszarami) odbywa się z poziomu komputera, również i zarządzanie zasobami ludzkimi stało się po części elektroniczne. Dostępne są dziesiątki narzędzi, które umożliwiają sprawne zarządzanie dokumentacją pracowniczą, planami rozwojowymi i benefitami. Dzięki nim można również przeprowadzić ankiety pod kątem satysfakcji zawodowej, poziomu motywacji, zadowolenia z wynagrodzenia i dodatkowych korzyści pozafinansowych czy komunikacji w zespole.

Jednym z najbardziej popularnych narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi jest TETA. Jest to specjalistyczne narzędzie przeznaczone dla pracowników działów HR. Umożliwia ono zorganizowanie działań z zakresu kadr i płac, zarządzania talentami, workforce management oraz planowania finansowego.  Oprogramowaniem usprawniającym proces rekrutacji jest eRecruiter, w ramach którego kontroluje się ten proces. Co ważne, robi się to bez konieczności uzyskiwania jednoczesnego dostępu do kilku plików czy innych programów. eRecruiter umożliwia zautomatyzowanie zamieszczania ogłoszeń, tworzenie bazy aplikantów oraz komunikowanie się z nimi na każdym etapie. Możliwy jest także dostęp do raportów. Workday wydaje się być ciekawą opcją. Oprócz standardowych funkcji związanych z kontrolą finansów i planowania, zezwala też na korzystanie z  innych innowacyjnych narzędzi – z zakresu poczucia przynależności do miejsca pracy, wielkoobszarowych analiz kwalifikacji oraz zapotrzebowania.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w XXI przyjęło zupełnie inną formę niż w ubiegłym wieku. Obecnie zwraca się uwagę na potrzeby pracownika, jego poczucie satysfakcji zawodowej, motywacje, sposoby komunikacji czy cele. HR jest więc nie tylko działem zajmującym się kwestiami kadrowymi czy płacowymi. Wpływa on też pośrednio i bezpośrednio na zaangażowanie oraz zadowolenie pracowników. Przy każdej pracy z ludźmi, szczególnie jako przedstawiciel tego działu, powinno podchodzić się do każdego pracownika indywidualnie – z poszanowaniem jego wartości, wymagań oraz percepcji swojej roli w danej firmie.

Interesuje Cię tematyka związana z zarządzaniem, planowaniem i organizacją? Koniecznie przeczytaj też inne artykuły na naszym blogu:

A jeśli chcesz skonsultować tematy marketingowe to zapraszamy na bezpłatną konsultację z naszym doradcą.