Coraz cz臋艣ciej, gdy m贸wi si臋 o osi膮gni臋ciach firmy nie dotyczy to tylko aspekt贸w wysokich wynik贸w sprzeda偶y, liczby wygranych przetarg贸w czy stopnia rozpoznawalno艣ci marki. To te偶 wk艂ad wszystkich pracownik贸w w sukces danego przedsi臋biorstwa. 

W praktyce oznacza to, 偶e jakikolwiek biznes czy organizacja zale偶na jest od materialnych, finansowych, ale przede wszystkim ludzkich zasob贸w. Nawet je艣li firma b臋dzie wyposa偶ona w najnowsze technologie, a pracownicy b臋d膮 zasypywani r贸偶norodnymi benefitami, nie jest to r贸wnowa偶ne z satysfakcjonuj膮c膮 w ich przekonaniu prac膮. Zarz膮dzanie zasobami ludzkimi w organizacji powinno wychodzi膰 poza prawne, ekonomiczne, czy technologiczne regulacje. Wszystko dlatego, 偶e praca z cz艂owiekiem wymaga indywidualnego podej艣cia. Wa偶na jest jednoczesna analiza potrzeb, warto艣ci oraz cel贸w pracownika. 

Co oznacza HR?

Mo偶na sobie zada膰 pytanie, czym jest zarz膮dzanie zasobami ludzkimi? HR ( z j臋zyka angielskiego human resources) to poj臋cie odnosz膮ce si臋 do szerokiego obszaru. Dotyczy on przede wszystkim kwestii rekrutowania,  planowania, motywowania, rozwoju pracownik贸w oraz tworzenia kultury organizacyjnej firmy. Uwzgl臋dnia si臋 to pod wzgl臋dem komunikacji czy regu艂 zachowa艅. 

To czym zajmuje si臋 dzia艂 HR jest mocno zale偶ne od panuj膮cej organizacji w firmie. Nale偶y pami臋ta膰 o podstawowym podziale na HR mi臋kki oraz HR twardy.  HR mi臋kki skupia si臋 na bezpo艣redniej wsp贸艂pracy z pracownikami. To mi臋dzy innymi przeprowadzanie rozm贸w rekrutacyjnych, uk艂adanie plan贸w rozwoju, organizowanie szkole艅 odpowiadaj膮cych zainteresowaniom, umiej臋tno艣ciom oraz potrzebom danego cz艂onka zespo艂u, a tak偶e zarz膮dzanie potencjalnymi konfliktami. Natomiast HR twardy to obszar koncentruj膮cy si臋 na sprawach kadrowych, p艂acach czy administracji.

Przeczytaj te偶: Jak wygl膮da praca w agencji marketingowej?

Na czym polega zarz膮dzanie zasobami ludzkimi w organizacji?

HR jest strategicznym podej艣ciem do zatrudniania, rozwoju oraz poczucia satysfakcji ludzi pracuj膮cych w organizacji. Zawiera w sobie wszelkie decyzje zwi膮zane z zarz膮dzaniem i dzia艂ania, kt贸re oddzia艂uj膮 na jako艣膰 relacji pomi臋dzy organizacj膮, a jej pracownikami. Jest to niejako narz臋dzie umo偶liwiaj膮ce utrzymanie r贸wnowagi mi臋dzy potrzebami pracownika oraz jego/ jej satysfakcj膮, a rentowno艣ci膮 firmy. Dzia艂 HR dzieli si臋 na obszar zwi膮zany z zarz膮dzaniem, w kt贸rego  sk艂ad wchodz膮:

  • Planowanie – umo偶liwia najlepsze dopasowanie pomi臋dzy pracownikami, a ich obowi膮zkami, z jednoczesnym zapobieganiem przeci膮偶enia pracownika czy nadwy偶kami dla firmy. Planowanie skupia si臋 wok贸艂 analizy obecnej poda偶y zasob贸w ludzkich, prognozowania zapotrzebowania na zasoby ludzkie oraz r贸wnowa偶enia prognozowanego zapotrzebowania na zasoby ludzkie z poda偶膮.
  • Organizowanie –   zapewnia realizacj臋 cel贸w organizacji za pomoc膮 tworzenia struktury pracownik贸w, zale偶no艣ci oraz odpowiedzialno艣ci.
  • Kierowanie – dotyczy aktywizacji pracownik贸w na r贸偶nych poziomach, aby wnie艣li oni maksymalny wk艂ad w osi膮gni臋cie celu organizacji. Wykorzystanie maksymalnego potencja艂u pracownika poprzez ci膮g艂e motywowanie i dowodzenie jest g艂贸wnym celem tej funkcji.
  • Controlling – po planowaniu, organizowaniu i kierowaniu, wydajno艣膰 pracownika musi zosta膰 oceniona, weryfikowana i por贸wnywana z celami organizacyjnymi. 

Opr贸cz tego, dzia艂 HR obejmuje r贸wnie偶 operacyjne funkcje, w kt贸rych sk艂ad wchodz膮 prowadzenie rekrutacji, analiz, dopasowywania szkole艅, prowadzenia polityki zatrudnienia. Nie mo偶na jednak zapomina膰 o bezpo艣redniej relacji z pracownikami, jak膮 zajmuj膮 si臋 HR鈥檕wcy. S膮 oni odpowiedzialni za przeprowadzanie rozm贸w i wsp贸艂prac臋 przy uk艂adaniu plan贸w motywacyjnych dla pracownik贸w. Rozwi膮zuj膮 te偶 konflikty i wprowadzaj膮 udogodnienia zwi臋kszaj膮ce poziom odczuwanej satysfakcji zawodowej.

Ze wzgl臋du na to, 偶e obecnie zarz膮dzanie firmami (jej poszczeg贸lnymi dzia艂ami czy obszarami) odbywa si臋 z poziomu komputera, r贸wnie偶 i zarz膮dzanie zasobami ludzkimi sta艂o si臋 po cz臋艣ci elektroniczne. Dost臋pne s膮 dziesi膮tki narz臋dzi, kt贸re umo偶liwiaj膮 sprawne zarz膮dzanie dokumentacj膮 pracownicz膮, planami rozwojowymi i benefitami. Dzi臋ki nim mo偶na r贸wnie偶 przeprowadzi膰 ankiety pod k膮tem satysfakcji zawodowej, poziomu motywacji, zadowolenia z wynagrodzenia i dodatkowych korzy艣ci pozafinansowych czy komunikacji w zespole.

Jednym z najbardziej popularnych narz臋dzi do zarz膮dzania zasobami ludzkimi jest TETA. Jest to specjalistyczne narz臋dzie przeznaczone dla pracownik贸w dzia艂贸w HR. Umo偶liwia ono zorganizowanie dzia艂a艅 z zakresu kadr i p艂ac, zarz膮dzania talentami, workforce management oraz planowania finansowego.  Oprogramowaniem usprawniaj膮cym proces rekrutacji jest eRecruiter, w ramach kt贸rego kontroluje si臋 ten proces. Co wa偶ne, robi si臋 to bez konieczno艣ci uzyskiwania jednoczesnego dost臋pu do kilku plik贸w czy innych program贸w. eRecruiter umo偶liwia zautomatyzowanie zamieszczania og艂osze艅, tworzenie bazy aplikant贸w oraz komunikowanie si臋 z nimi na ka偶dym etapie. Mo偶liwy jest tak偶e dost臋p do raport贸w. Workday wydaje si臋 by膰 ciekaw膮 opcj膮. Opr贸cz standardowych funkcji zwi膮zanych z kontrol膮 finans贸w i planowania, zezwala te偶 na korzystanie z  innych innowacyjnych narz臋dzi – z zakresu poczucia przynale偶no艣ci do miejsca pracy, wielkoobszarowych analiz kwalifikacji oraz zapotrzebowania.

Zarz膮dzanie zasobami ludzkimi w XXI przyj臋艂o zupe艂nie inn膮 form臋 ni偶 w ubieg艂ym wieku. Obecnie zwraca si臋 uwag臋 na potrzeby pracownika, jego poczucie satysfakcji zawodowej, motywacje, sposoby komunikacji czy cele. HR jest wi臋c nie tylko dzia艂em zajmuj膮cym si臋 kwestiami kadrowymi czy p艂acowymi. Wp艂ywa on te偶 po艣rednio i bezpo艣rednio na zaanga偶owanie oraz zadowolenie pracownik贸w. Przy ka偶dej pracy z lud藕mi, szczeg贸lnie jako przedstawiciel tego dzia艂u, powinno podchodzi膰 si臋 do ka偶dego pracownika indywidualnie – z poszanowaniem jego warto艣ci, wymaga艅 oraz percepcji swojej roli w danej firmie.

Interesuje Ci臋 tematyka zwi膮zana z zarz膮dzaniem, planowaniem i organizacj膮? Koniecznie przeczytaj te偶 inne artyku艂y na naszym blogu: