Krzysztof podpowiada: Jak złożyć deklarację IFT-2 / IFT-2R za reklamy Google, Facebook, LinkedIn oraz TikTok?

Reklamujesz się w Google, Facebooku, LinkedIn czy też w TikTok – zapewne wiesz, że to zagraniczni kontrahenci? W takim razie powinieneś wiedzieć także, że dzień 2 kwietnia 2024 roku to dla polskiego przedsiębiorcy ostatnia szansa, żeby złożyć deklarację IFT-2/2R do Urzędu Skarbowego! Jest to obowiązek podatkowy, którego konsekwencją może być konieczność zapłaty podatku dochodowego nałożona przez organ podatkowy. Co do zasady stosowne deklaracje należy złożyć do ostatniego dnia marca bieżącego roku,

IFT-2/2R a Google, Facebook, Linkedin i TikTok

Korzystając z usług firmy Google czy Facebook (Meta) oraz innych platform reklamowych (najczęściej kontrahentów zagranicznych), przedsiębiorca realizuje transakcje traktowane jako import usług. W praktyce oznacza to, że wszelkie faktury zgromadzone przez niego w ciągu roku podatkowego muszą być przeliczone na walutę polską.

Przedsiębiorca ma więc obowiązek zaksięgowania ich w podatku dochodowym i w podatku VAT, ale musi również złożyć informację dotyczącą rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych – IFT-2R.

Ważne – dotyczy to wszystkich firm, z którymi przeprowadzane były transakcje związane z importem usług! A więc Google, Facebook, Linkedin, TikTok, Twitter ads a także innych platform reklamowych.

Więcej informacji na temat tego jak należy złożyć formularz IFT-2R znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/cit/wyjasnienia/informacje-ift-2r-sklada-sie-do-31-marca/ (informacja z 2021 roku), aktualny formularz można pobrać na stronie na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/ift-2ift-2r

Co należy wykazać w formularzu IFT-2R / IFT-2? Kogo dotyczy obowiązek złożenia zeznania rocznego IFT-2R / IFT-2

W informacji należy zawrzeć przychód podatnika, podlegający opodatkowaniu oraz kwoty zwolnione od podatku. Trzeba więc wziąć pod uwagę wszystkie wpłaty, które w danym roku podatkowym zostały zrealizowane za usługi reklamowe w systemach reklamowych: Google, Facebook, LinkedIn oraz TikTok. Warto podkreślić, że informacje IFT-2r / IFT-2 dotyczą przedsiębiorców – podmioty profesjonalne – co za tym idzie nie dotyczy transakcji realizowanych przez osoby fizyczne na terytorium Polski.

Ostateczny termin złożenia deklaracji

Prowadzący działalność muszą dostarczyć druk IFT-2 / IFT-2R za zakończony rok, do końca trzeciego miesiąca kolejnego roku. W roku 2024 – z uwagi na Święta Wielkanocne, termin ten zostaje przedłużony do 2 kwietnia 2024 roku. Formularz należy skierować do Lubelskiego Urzędu Skarbowego z siedzibą w Lublinie (ten właśnie Urząd zajmuje się obsługą tego typu deklaracji dla całego kraju). Uwaga – jeśli korzystasz z usług kilku firm (Google, Facebook, LinkedIn, TikTok innych), jesteś zobowiązany do przygotowania oddzielnej informacji dla każdej z nich.

Obowiązkiem przedsiębiorcy (poza tym, że IFT-2R należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu) jest również dostarczenie informacji IFT-2R / IFT-2 odrębnie dla każdego kontrahenta, czyli w tym przypadku do poszczególnych firm – Google,Facebook (Meta), LinkedIn, TikTok oraz innych ewentualnych kontrahentów.

Jak przesłać deklarację IFT-2R do Google?

W przypadku Google posiadającego europejską siedzibę w Irlandii, należy napisać lub zadzwonić do supportu, wskazać adres e-mail i na tego e-maila przyjdzie do nas wiadomość. Wystarczy odpowiedzieć na tę wiadomość załączając deklarację i można uznać obowiązek za spełniony.

Jak przesłać deklarację IFT-2R do Facebooka?

W przypadku Facebooka należy przesłać deklarację na e-mail platformcs@support.facebook.com, w kopii załączając również adres e-mail info@facebook.com.

Jak przesłać deklarację IFT-2R do LinkedIn?

W przypadku LinkedIn należy przesłać deklarację na e-mail linkedin_ads_support@linkedin.com, albo analogicznie jak w przypadku kontaktu z Google, skontaktować się z pomocą za pośrednictwem supportu: https://www.linkedin.com/help/

Jak przesłać deklarację IFT-2R do TikTok?

W przypadku TikTok należy przesłać deklarację na adres e-mail info@tiktok.com, w kopii załączając również adres e-mail: business-servicesupport@tiktok.com.

*Powyższy artykuł nie jest doradztwem podatkowym i nie bierzemy odpowiedzialności za aktualność i poprawność zawartych w nim informacji. Aby uzyskać pewną poradę podatkową skontaktuj się z certyfikowanym doradcą lub rozliczającym Cię biurem rachunkowym.