Przede wszystkim, w branży przemysłowej procesy sprzedażowe są zwykle długotrwałe i wymagają zaangażowania wielu osób.
Dodatkowo, zachowania nabywców zmieniają się w erze cyfrowej. Coraz więcej ludzi przeprowadza samodzielne badania przed podjęciem decyzji zakupowych. Dlatego ważne jest, aby jako firma dostarczać wartościowych informacji, które pomogą klientom w dokonaniu wyboru. Skuteczne pozyskiwanie leadów umożliwia regularne dostarczanie takich treści klientom, którzy są zainteresowani ofertą i prowadzenie z nimi dialogu.
W branży przemysłowej często występują transakcje o wysokiej wartości, które wiążą się z wysokimi kosztami dla klientów. Z tego powodu, klienci rozważnie podejmują swoje decyzje zakupowe i wymagają dokładnej analizy i opinii kilku osób przed podjęciem decyzji.
Istotna jest też budowa trwałych relacji z klientami. Pozyskanie leadów umożliwia utrzymywanie kontaktu z klientami i dostosowywanie oferty do ich potrzeb i oczekiwań. To z kolei może prowadzić do dalszych transakcji i poleceń wśród innych potencjalnych klientów.

Wszystkie te czynniki pokazują, że skuteczne pozyskiwanie leadów jest kluczowe dla sukcesu w branży przemysłowej, a osoby odpowiedzialne za sprzedaż muszą umieć skutecznie wykorzystywać narzędzia cyfrowe, aby dotrzeć do swojej grupy docelowej i przyciągnąć uwagę klientów, którzy już przeprowadzili własne badania przed podjęciem decyzji zakupowych.

LEAD

W kontekście B2B w branży przemysłowej, lead to potencjalny klient lub firma, która wyraża zainteresowanie produktem lub usługą firmy. Lead jest jednym z etapów procesu sprzedażowego, który może prowadzić do finalizacji transakcji. W przypadku B2B, leady są zazwyczaj generowane poprzez różne działania marketingowe, takie jak kampanie reklamowe, targi czy strony internetowe. Leadem może być na przykład osoba, która pobiera materiał informacyjny z witryny internetowej firmy lub zapisuje się na newsletter.
W branży przemysłowej leady mogą być generowane przez różne osoby lub departamenty, takie jak dział sprzedaży, marketingu, czy specjaliści ds. obsługi klienta. Lead jest potencjalnym klientem, który jest jeszcze w fazie rozważania oferty i nie podjął decyzji o zakupie. W tym celu, firmy muszą podejść do leadów z odpowiednią strategią, aby skutecznie je pozyskiwać, przekonywać do siebie i finalnie konwertować na klientów.

BUYER PERSONA

Buyer persona to profil klienta, który reprezentuje grupę docelową dla produktów lub usług firmy. Jest to narzędzie marketingowe, które pozwala firmom lepiej zrozumieć i dostosować swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań klientów.
W branży przemysłowej zazwyczaj wiele decyzji zakupowych jest podejmowanych przez kilkuosobowe komitety zakupowe, co może mieć wpływ na proces pozyskiwania leadów. Komitety zakupowe zazwyczaj składają się z różnych osób z różnych działów w firmie, którzy mają różne cele, priorytety i punkty widzenia.
Kilkuosobowy komitet zakupowy może skomplikować proces pozyskiwania leadów w branży przemysłowej, ale jednocześnie jest to ważny element decyzyjny w wielu firmach i jest konieczne, aby firmy dostosowały swoje strategie pozyskiwania leadów do takiego modelu decyzyjnego.

Oto kilka kroków, które są pomocne w tworzeniu buyer person w branży przemysłowej:

 1. Przeprowadź analizę dotychczasowych klientów i porozmawiaj z nimi, aby zidentyfikować powtarzające się wzorce zachowań i preferencje. Zapytaj dlaczego zdecydowali się na współpracę właśnie z Twoją firmą i w jaki sposób zapadała ta decyzja.
 2. Przeprowadź badania rynku, aby uzyskać informacje na temat trendów i zmian w branży, a także na temat konkurencji.
 3. Regularnie aktualizuj swoją buyer personę na podstawie nowych informacji i zmian w branży, aby lepiej dopasować ofertę do potrzeb klientów.

Stworzenie buyer persony w branży przemysłowej pozwala firmie lepiej zrozumieć klientów. Dzięki temu firma może lepiej odpowiadać na pytania klientów, rozwiązywać problemy i zaproponować rozwiązania, które są dla nich atrakcyjne.

Aby buyer persona była skuteczna w kontekście branży przemysłowej, powinna zawierać następujące informacje:

 1. Dane demograficzne – W tym przypadku chodzi przede wszystkim o informacje dotyczące stanowiska i działu, w którym pracuje nasz klient, wielkości firmy, której jest częścią, czy branży, w której działa. Te informacje pozwolą nam określić, z kim mamy do czynienia i jakie potrzeby i problemy mogą mieć nasi potencjalni klienci.
 2. Cele i wyzwania biznesowe – Buyer persona powinna zawierać informacje dotyczące celów biznesowych klienta, jakie chce osiągnąć, wyzwań, które stoją przed nim, a także problemów, z jakimi się boryka. Dzięki tym informacjom, firma będzie mogła lepiej zrozumieć potrzeby klienta i zaproponować mu odpowiednie rozwiązania.
 3. Proces podejmowania decyzji – W branży przemysłowej proces podejmowania decyzji często jest długi i skomplikowany. Buyer persona powinna uwzględniać informacje na temat osób decyzyjnych w firmie klienta, ich motywacji i roli w procesie podejmowania decyzji. Pozwoli to na lepsze dostosowanie przekazu marketingowego i sprzedażowego do potrzeb i preferencji tych osób.
 4. Kanały komunikacji – Buyer persona powinna zawierać informacje na temat kanałów komunikacji, których używa klient, takich jak np. e-mail, telefon, Social Media, czasopisma czy spotkania osobiste. To pozwoli firmie na dostosowanie strategii komunikacyjnej do preferencji klienta i zwiększenie skuteczności działań marketingowych i sprzedażowych.
 5. Preferencje i zachowania zakupowe – W branży przemysłowej ważne jest także uwzględnienie preferencji i zachowań zakupowych klienta. Buyer persona powinna zawierać informacje na temat tego, jakie kryteria są dla klienta ważne przy wyborze dostawcy, jakie funkcje produktu są mu potrzebne, czy ceni sobie jakość czy raczej niską cenę.
 6. Trendy i zmiany w branży – W branży przemysłowej istotne jest także uwzględnienie trendów i zmian zachodzących w branży, w której działa klient. Pozwoli to firmie na dostosowanie swojej oferty i strategii do aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów oraz na wychodzenie naprzeciw ich przyszłym potrzebom.

Lejek marketingowy

Lejek marketingowy (ang. marketing funnel) to model opisujący etapy, jakie potencjalny klient przechodzi od pierwszego kontaktu z firmą aż do dokonania zakupu. W kontekście branży przemysłowej, lejek marketingowy składa się z kilku etapów:

 1. Świadomość – Pierwszy etap to zwykle etap, w którym potencjalny klient dowiaduje się o istnieniu firmy i jej ofercie. Może to nastąpić np. poprzez reklamy w internecie, działania content marketingowe, czy spotkania networkingowe.
 2. Zainteresowanie – W tym etapie potencjalny klient zaczyna interesować się ofertą firmy i zaczyna poszukiwać informacji o jej produktach lub usługach. Może to nastąpić np. poprzez przeczytanie artykułów na temat produktów lub usług firmy lub obejrzenie materiałów wideo.
 3. Rozważanie – Na tym etapie klient rozważa, czy oferta firmy jest dla niego odpowiednia i czy warto podjąć z nią współpracę. Może to nastąpić np. poprzez przeczytanie opinii na temat firmy lub skontaktowanie się z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania dodatkowych informacji.
 4. Decyzja – W tym etapie klient podejmuje decyzję o dokonaniu zakupu. Może to nastąpić np. poprzez złożenie zamówienia lub podpisanie umowy.
 5. Lojalność – Po dokonaniu zakupu, firma może skupić się na budowaniu relacji z klientem i zachęcaniu go do ponownych zakupów. Może to nastąpić np. poprzez oferowanie specjalnych rabatów lub promocji dla stałych klientów.

W każdym z tych etapów, firma powinna stosować dostosowaną komunikację i odpowiednie narzędzia marketingowe, takie jak np. reklamy w internecie, content marketing, mailing czy spotkania networkingowe, aby przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów i skutecznie wprowadzić ich w kolejne etapy lejka marketingowego. W branży przemysłowej ważne jest także budowanie zaufania i relacji z klientem, co może być realizowane poprzez dzielenie się merytoryczną wiedzą, specjalistyczne doradztwo czy udzielanie gwarancji na oferowane produkty lub usługi.
Dzięki zastosowaniu lejka marketingowego, firma może efektywniej prowadzić działania marketingowe i sprzedażowe, dostosowując je do konkretnych etapów, w jakich znajdują się potencjalni klienci. Pozwala to na zwiększenie szansy na przekształcenie potencjalnych klientów w rzeczywistych klientów oraz na budowanie długotrwałych relacji z klientami w branży przemysłowej.

PUNKTY STYKU

W branży przemysłowej istnieje wiele punktów kontaktu z klientem, które mogą być wykorzystane do pozyskiwania leadów. Wśród najważniejszych punktów kontaktu z klientem można wymienić:

 1. Strona internetowa – Strona internetowa firmy to ważne narzędzie pozyskiwania leadów. W branży przemysłowej strona powinna być zoptymalizowana pod kątem SEO i zawierać informacje na temat produktów i usług oferowanych przez firmę. Ważne jest również umieszczenie formularzy kontaktowych i zapewnienie łatwego kontaktu z firmą.
 2. Katalogi produktowe – W branży przemysłowej często wykorzystuje się katalogi produktowe, w których przedstawia się szczegółowe informacje na temat oferowanych produktów. Katalogi te mogą być wykorzystane do pozyskiwania leadów poprzez umieszczenie w nich formularzy kontaktowych lub innych informacji zachęcających do kontaktu z firmą.
 3. Konferencje i targi branżowe – Targi branżowe i konferencje to doskonałe miejsce do nawiązywania kontaktów z potencjalnymi klientami. W trakcie tych wydarzeń można poznać potrzeby i oczekiwania klientów oraz przedstawić swoją ofertę.
 4. Media społecznościowe – Media społecznościowe to ważny kanał komunikacji z klientami. Firmy działające w branży przemysłowej mogą wykorzystać media społecznościowe do budowania relacji z klientami, publikowania informacji o swoich produktach oraz angażowania klientów w dialog.
 5. Email marketing – Email marketing to skuteczny sposób na dotarcie do klientów i przekazanie im informacji o oferowanych produktach i usługach. W branży przemysłowej warto skupić się na wysyłaniu personalizowanych ofert oraz na budowaniu długotrwałych relacji z klientami.
 6. Kampanie reklamowe – Kampanie reklamowe mogą pomóc w dotarciu do szerokiej grupy potencjalnych klientów. W branży przemysłowej warto skupić się na kampaniach reklamowych, które będą skierowane do konkretnych grup docelowych i będą zawierały informacje na temat produktów i usług oferowanych przez firmę.

Wszystkie te punkty kontaktu z klientem mogą być wykorzystane do pozyskiwania leadów w branży przemysłowej. Kluczowe jest jednak dostosowanie działań do charakteru branży i specyfiki potencjalnych klientów, aby skutecznie dotrzeć do nich i zbudować z nimi trwałe relacje.

MARKA

Marka jest istotna w branży przemysłowej z wielu powodów. Przede wszystkim, marka pozwala wyróżnić się na rynku i budować rozpoznawalność wśród klientów oraz partnerów biznesowych. W branży przemysłowej, gdzie często oferowane produkty i usługi są podobne, marka może być jednym z kluczowych elementów decydujących o wyborze przez klienta.
Ponadto, wysokiej jakości przemyślana marka w branży przemysłowej może być traktowana jako gwarancja jakości oferowanych produktów lub usług. Klienci chętniej wybierają produkty firm, które cieszą się dobrą reputacją i posiadają pozytywny wizerunek w branży.
Marka może również wpłynąć na lojalność klientów i partnerów biznesowych. Silna i spójna marka buduje zaufanie i pozytywne relacje z klientami, co może przyczynić się do długotrwałych relacji biznesowych.
Wreszcie, marka może pomóc w pozyskiwaniu nowych klientów i partnerów biznesowych. Silna marka i pozytywny wizerunek w branży przyciągają uwagę potencjalnych klientów, co może zwiększyć zainteresowanie oferowanymi produktami lub usługami.
Podsumowując, marka jest bardzo ważna w branży przemysłowej, ponieważ pomaga wyróżnić się na rynku, budować rozpoznawalność, zapewniać jakość oferowanych produktów i usług, budować lojalność klientów oraz przyciągać nowych klientów i partnerów biznesowych.

Kanały pozyskiwania leadów

Oto kilka najważniejszych narzędzi digital marketingowych wykorzystywanych do pozyskiwania leadów w branży przemysłowej:

 1. SEO (Search Engine Optimization) – optymalizacja strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych, dzięki czemu strona może pojawić się wyżej w wynikach wyszukiwania dla określonych słów kluczowych. W branży przemysłowej, w której klienci poszukują konkretnych produktów i usług, SEO może być kluczowe dla pozyskiwania leadów.
 2. Content marketing – tworzenie wartościowych i angażujących treści, takich jak artykuły, blogi, infografiki, filmy, które przyciągają uwagę klientów i zwiększają świadomość marki. W branży przemysłowej, gdzie klienci często potrzebują szczegółowych informacji o oferowanych produktach lub usługach, content marketing może być szczególnie skuteczny.
 3. SEM (Search Engine Marketing) – płatne reklamy w wyszukiwarkach internetowych, takie jak Google Ads, które pozwalają na wyświetlanie reklam dla określonych słów kluczowych. SEM może być skuteczną strategią dla branży przemysłowej, ponieważ pozwala na szybkie i skuteczne dotarcie do klientów zainteresowanych konkretnymi produktami lub usługami.
 4. Social media marketing – wykorzystanie mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, Twitter, do budowania relacji z klientami i zwiększania świadomości marki. W branży przemysłowej, LinkedIn może być szczególnie skutecznym narzędziem dla pozyskiwania leadów, ponieważ jest to platforma biznesowa, na której klienci poszukują produktów i usług związanych z przemysłem.
 5. E-mail marketing – wysyłanie newsletterów i innych form komunikacji e-mailowej do klientów i potencjalnych klientów w celu budowania relacji i zwiększania świadomości marki. W branży przemysłowej, e-mail marketing może być szczególnie skuteczny dla pozyskiwania powtarzalnych zamówień od stałych klientów.
 6. Marketing automation – wykorzystanie narzędzi do automatyzacji procesów marketingowych, takich jak kampanie e-mailowe, lead nurturing i scoring, w celu zwiększenia skuteczności działań marketingowych i poprawy konwersji. W branży przemysłowej, gdzie proces zakupowy może być długi i złożony, marketing automation może pomóc w utrzymaniu kontaktu z klientem i przyspieszeniu procesu sprzedaży.

Content (marketing) is the king 👑

Content marketing to podejście marketingowe, które ma na celu budowanie relacji z grupą docelową poprzez dostarczanie im wartościowych treści. W branży przemysłowej content marketing może być szczególnie skutecznym narzędziem do pozyskiwania leadów, ponieważ pozwala na zwrócenie uwagi potencjalnych klientów na rozwiązania problemów, które są dla nich istotne.
W ramach content marketingu w branży przemysłowej, ważne jest, aby treści były ukierunkowane na rozwiązania problemów konkretnych buyer person. Oznacza to, że treści powinny być dostosowane do potrzeb i problemów, z którymi boryka się każda z osobnych grup docelowych. W ten sposób można zbudować świadomość istnienia rozwiązań dla konkretnych problemów i zainteresować potencjalnych klientów oferowanymi przez firmę produktami i usługami.
Dobrym przykładem efektywnego wykorzystania content marketingu w branży przemysłowej może być producent maszyn przemysłowych, który stworzył serię poradników dotyczących naprawy i konserwacji sprzętu przemysłowego. Treści te były dostosowane do potrzeb różnych buyer person – inżynierów, techników czy specjalistów ds. utrzymania ruchu. Dzięki temu, firma nie tylko zbudowała zainteresowanie wśród swojej grupy docelowej, ale także zyskała wizerunek eksperta w swojej dziedzinie, co może wpłynąć na decyzję potencjalnych klientów o wyborze właśnie jej produktów lub usług.
Innym narzędziem content marketingowym, które może być skuteczne w branży przemysłowej, jest tworzenie poradników, instrukcji obsługi i filmów instruktażowych dotyczących stosowania i użytkowania oferowanych przez firmę produktów. Takie treści mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości klientów na temat możliwości i zalet stosowania produktów oraz wpłynąć na ich decyzję o zakupie.
Ważnym aspektem content marketingu w branży przemysłowej jest także wykorzystanie różnych kanałów dystrybucji treści. Dzięki temu można dotrzeć do potencjalnych klientów na różnych etapach lejka sprzedażowego i w różnych formatach – np. artykuły na blogu, filmy instruktażowe, czy materiały dystrybuowane na portalach społecznościowych. Dzięki temu można zwiększyć zasięg swoich treści i zbudować wizerunek firmy jako eksperta w swojej dziedzinie.

Automatyzacja pozyskiwania leadów

Automatyzacja procesu pozyskiwania leadów w branży przemysłowej może przynieść wiele korzyści, takich jak oszczędność czasu, lepsza wydajność i skuteczność. Oto kilka narzędzi i technologii, które można wykorzystać w celu automatyzacji tego procesu:

 1. Marketing automation – to platforma, która umożliwia automatyzację działań marketingowych, takich jak wysyłka maili, tworzenie landing page’ów, personalizacja treści, śledzenie aktywności użytkowników i wiele innych.
 2. CRM – system zarządzania relacjami z klientami, który pozwala na gromadzenie danych o klientach i leadach, analizę tych danych oraz automatyzację działań z nimi związanych, takich jak wysyłka maili, raportowanie itp.
 3. Chatboty – programy komputerowe, które umożliwiają interakcję z użytkownikami na stronie internetowej lub w aplikacji, dzięki czemu można szybko i skutecznie odpowiadać na ich pytania i potrzeby.
 4. Narzędzia do identyfikacji leadów – np. Leadfeeder, Lead Forensics, Rocketreach, które pomagają w identyfikacji firm odwiedzających stronę internetową i pozyskaniu informacji o nich.
 5. Integracja z social media – platformy społecznościowe, takie jak LinkedIn, Twitter, Facebook czy Instagram, pozwalają na automatyczne publikowanie treści, interakcję z użytkownikami i budowanie relacji z klientami.
 6. Personalizacja treści – technologie pozwalające na dopasowanie treści do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów, dzięki czemu można zwiększyć skuteczność kampanii marketingowych i pozyskiwać więcej leadów.

Automatyzacja procesu pozyskiwania leadów w branży przemysłowej może być skomplikowana i wymagać odpowiedniego doboru narzędzi oraz wiedzy technicznej. Jednak korzyści wynikające z jej zastosowania, takie jak oszczędność czasu, poprawa wydajności i skuteczności działań, czynią ją jednym z najważniejszych elementów strategii marketingowej w branży przemysłowej.

Podsumowanie

Skuteczne pozyskiwanie leadów jest kluczowe dla sukcesu w branży przemysłowej z kilku powodów. Przede wszystkim, w branży przemysłowej procesy sprzedażowe są zwykle długotrwałe i wymagają zaangażowania wielu osób. Pozyskanie leadów pozwala na budowanie bazy potencjalnych klientów, którzy są zainteresowani ofertą i którzy mogą zostać skutecznie przekonani do zakupu.
Dodatkowo, zachowania nabywców zmieniają się w erze cyfrowej. Coraz więcej ludzi przeprowadza samodzielne badania przed podjęciem decyzji zakupowych. Dlatego ważne jest, aby jako firma dostarczać wartościowych informacji, które pomogą klientom w dokonaniu wyboru. Skuteczne pozyskiwanie leadów umożliwia regularne dostarczanie takich treści klientom, którzy są zainteresowani ofertą i prowadzenie z nimi dialogu.
W branży przemysłowej istotna jest też budowa trwałych relacji z klientami. Pozyskanie leadów umożliwia utrzymywanie kontaktu z klientami i dostosowywanie oferty do ich potrzeb i oczekiwań. To z kolei może prowadzić do dalszych transakcji i poleceń wśród innych potencjalnych klientów.
Wszystkie te czynniki pokazują, że skuteczne pozyskiwanie leadów jest kluczowe dla sukcesu w branży przemysłowej, a osoby odpowiedzialne za sprzedaż muszą umieć skutecznie wykorzystywać narzędzia cyfrowe, aby dotrzeć do swojej grupy docelowej i przyciągnąć uwagę klientów, którzy już przeprowadzili własne badania przed podjęciem decyzji zakupowych.