Skuteczny poradnik od inmarketing

ChatGPT od OpenAI jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi sztucznej inteligencji. Kluczowe w wykorzystaniu pełnego potencjału Chata GPT jest skuteczne formułowanie poleceń, zwanych promptami. W tym artykule podpowiadamy, jak pisać dobre prompty do Chata GPT, aby zmaksymalizować efektywność i dokładność odpowiedzi!

Prompt do Chata GPT – czyli tak naprawdę co?

Prompt to polecenie lub pytanie zadane do Chata GPT, które jest punktem wyjściowym dla generowanej przez niego odpowiedzi. Dobre formułowanie promptu jest kluczowe, ponieważ wpływa na jakość i trafność odpowiedzi modelu sztucznej inteligencji. Precyzyjnie sformułowany prompt pozwala Chatowi GPT lepiej zrozumieć zapytanie i dostarczyć bardziej trafną odpowiedź.

Jak rozmawiać z Chatem GPT?

Rozmowa z Chatem GPT wymaga jasnego i konkretnego komunikowania się. Pamiętaj, że rozmawiasz z modelem sztucznej inteligencji – stąd jasne, krótkie, proste komunikaty są tak ważne.

Kluczowe jest, aby być precyzyjnym w swoich zapytaniach i unikać dwuznaczności. Dobrze jest również dostosować poziom skomplikowania języka do zadania, które chcemy wykonać, pamiętając o ograniczeniach narzędzia. Co jest istotne w przygotowaniu promptu?

  • Określenie celu: jaki jest cel promptu? Czy ma to być pytanie, prośba o wygenerowanie tekstu, czy może analiza danych?
  • Jasność i precyzja: użyj jasnego i precyzyjnego języka, aby uniknąć nieporozumień. Im bardziej specyficzne informacje, tym lepsza odpowiedź.
  • Struktura i kontekst: zbuduj prompt w taki sposób, aby zawierał wszystkie niezbędne informacje. W razie potrzeby dołącz kontekst, który pomoże AI zrozumieć zapytanie (możesz np. wkleić opis produktu czy link do strony internetowej).
  • Dostosowanie poziomu skomplikowania: prompt powinien być dostosowany do złożoności zadania – proste pytania wymagają prostszych promptów, zaś bardziej złożone zadania wymagają bardziej szczegółowych informacji.
  • Iteracja i adaptacja: bądź gotow_ na modyfikowanie i dostosowywanie promptów na podstawie odpowiedzi Chata GPT, aby uzyskać jak najlepszy rezultat.

Pamiętaj, że ChatGPT nie napisze Ci o wszystkim, czego zapragniesz. Model od OpenAI m.in. nie napisze tekstów, które uzna za obraźliwe, szkodliwe, dyskryminujące lub promujące nieetyczne zachowania. Nie pomoże także w wygenerowaniu nielegalnych treści, jak instrukcje dotyczące przestępczości, używek czy innych działań niezgodnych z prawem.

Jak napisać prompt? Instrukcja krok po kroku

Skuteczny prompt musi zawierać jak najwięcej konkretnych informacji. To swojego rodzaju instrukcja dla Chata GPT, by przygotować dla Ciebie to, czego potrzebujesz.

Przygotowaliśmy Ci wskazówki, co powinien zawierać dobrze przygotowany prompt do Chata GPT.

1. Nadaj konkretną rolę Chatowi GPT

Aby model sztucznej inteligencji w pełni zrozumiał Twój biznes i to, czym się zajmujesz, określ mu konkretną funkcję – np. Jesteś ekspertem w branży budowlanej, na co dzień sprzedajesz półprodukty niezbędne do wybudowania domu. Im więcej informacji tutaj zawrzesz, tym lepiej ChatGPT wczuje się w swoją rolę. 🙂

2. Określ konkretne zdanie, jakie ma dla Ciebie wykonać ChatGPT

Co konkretnie ma dla Ciebie przygotować ChatGPT? Czy ma być to mailing do klientów, a może post do social mediów? Jeśli do social mediów, to określ konkretnie do jakiego medium, aby w pełni dostosować treść do wymogów danej platformy. Tu także poświęć czas na dostarczenie Chatowi GPT jak największej liczby informacji.

3. Odbiorca – czyli do kogo pisze ChatGPT?

Każdy komunikat, który przygotowujesz, jest do kogoś kierowany. Jeśli potrzebujesz e-maila do swojego zespołu czy tekstu reklamowego dla swoich klientów – napisz o tym w prompcie. Precyzyjne określenie odbiorcy komunikatu pozwoli Chatowi GPT odpowiednio dostosować komunikaty. Pamiętaj o podaniu jak najwięcej konkretnych informacji o odbiorcy.

4. Język, styl i format wypowiedzi

Dostarcz Chatowi GPT jak najwięcej informacji, w jakim stylu powinien zrealizować zadanie. Jeśli potrzebujesz wsparcia w napisaniu e-maila do klienta – określ, czy powinien być on napisany w formalnym stylu? A jeśli ma być to post do social mediów, to czy powinien zawierać emotki i być napisany w sposób informacyjny, przyjazny czy może perswazyjny? Gdy potrzebujesz konkretnej analizy danych – określ Chatowi GPT, czy wyniki analizy powinien przygotować w formie opisowej, a może w tabeli lub w sposób wypunktowany?

5. Długość tekstu

Jeśli potrzebujesz od Chata GPT napisania e-maila, artykułu na bloga czy posta do social mediów – określ, jak bardzo powinien być rozbudowany ten tekst. Nie zalecamy jednak pisania konkretnej liczby znaków ze spacjami (zzs). Dokładne liczenie znaków ze spacjami Chatowi GPT nie wychodzi najlepiej – stąd najlepiej oprzeć się na widełkach (np. Napisz tekst na 2500-3000 znaków ze spacjami [zzs]) lub minimalnej liczbie znaków (np. Napisz tekst, który będzie zawierał m.in. 500 znaków ze spacjami [zzs]).

Możesz te elementy promptu podzielić na kilka etapów. Po każdym z nich dopytaj Chat GPT, czy zrozumiał Twoje polecenie i czy możesz dostarczyć mu kolejnych informacji do wykonania zadania. Takie działanie może być szczególnie istotne na początku współpracy z Chatem GPT – będziesz stopniowo wprowadzać go w kolejne elementy zadania i będziesz mieć pełną kontrolę nad każdym etapem. Wówczas łatwiej i szybciej skorygujesz ewentualne błędy bądź nieprawidłowości wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Czytelność promptu jest istotna zarówno dla Ciebie, jak i Chata GPT. Rozdziel zatem poszczególne elementy prompta – jak np. opis odbiorcy tekstu lub cel zadania. Istotne informacje jak np. liczba zzs możesz napisać w nawiasie kwadratowym.

Podsumowanie

Początki z Chatem GPT mogą nie być najłatwiejsze. Warto jednak poświęcić swój czas na naukę współpracy ze sztuczną inteligencją, bowiem efekty mogą być nie tylko zadowalające, ale przede wszystkim mocno wspierające Twoją codzienną pracę.

Pamiętaj – jeśli na którymś etapie ChatGPT nie przygotował materiału takiego, jaki oczekiwał_ś – napisz mu to. Nie czekaj, aż będzie generował kolejne punkty w stylu, który Ci nie odpowiada. Wskaż, o czym zapomniał, gdzie potrzebujesz doprecyzowania bądź poprawek. Nauczysz tym samym ChatGPT, w jaki sposób powinien dla Ciebie pracować. Z pewnością zaowocuje to w kolejnych wspólnych działaniach ze sztuczną inteligencją 🙂

PS
Ten artykuł powstał oczywiście przy wsparciu Chata GPT. Jednakże Chat GPT dostarczył nam jedynie bazę do tego artykułu – całość powstała w oparciu o doświadczenia naszej ekspertki od AI, która każdego dnia przygotowuje prompty do Chata GPT na rozmaite tematy.