Grupę docelową definiujemy jako zbiór osób lub firm, do których kierujemy lub zamierzamy kierować przekaz marketingowo-sprzedażowy. Dlaczego tak ważne jest jej trafne określenie?  W działaniach marketingowych staramy się minimalizować koszty reklamy, przy jednoczesnym zwiększeniu konwersji (konwersja oznacza zamierzone działanie, które podejmuje odbiorca przekazu marketingowego, może to

Czytaj więcej

Prowadzenie profili w mediach społecznościowych, w taki sposób, aby przynosiło nam to korzyści wymaga od nas świadomości i pewnej podstawowej wiedzy o sposobie ich działania. Często całe skupienie poświęcamy zasięgom, zapominając jednocześnie o znaczeniu poziomu zaangażowania odbiorców. Dodatkowo, z tym drugim czynnikiem często pojawiają się

Czytaj więcej

Tworzenie kampani, zarządzanie budżetem czy negocjacje i mediacje - to tylko fragment tego, co na nowym kierunku studiów podyplomowych przygotował Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Menedżer projektów Employer Branding, pod przewodnictwem dr Adama Weinerta, to pierwsza edycja studiów, na których InMarketing został zaproszony by być partnerem

Czytaj więcej